Stort møte om kliniske studier – veien videre

Publisert 10. januar 2017

Tid: 30. mars
Sted: Auditoriet, Essendropsgate 3, Majorstuen

På møtet får vi høre om NEXT – National Experimental Therapy Partnership i Danmark, og Clinical Trials Office Danmark som har hatt stor suksess med å øke antall tidlig fase industristudier som legges til Danmark.

Du vil få en innføring i den nye EU forordningen på kliniske studier.

Program Kliniske studier 2017

Påmelding