Meld deg på livsvitenskapskonferansen 2017

Publisert 18. januar 2017

LMI er medarrangør for Oslo Life Science-konferansen: Building the Life Science City, 15-17.februar.

Sammen med UiO:Livsvitenskap, Oslo universitetssykehus og Oslo kommune ønsker LMI velkommen til Oslo Life Science-konferansen: Building the Life Science City, 15.–17. februar 2017. Konferansen passer for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. Målet med konferansen er å skape en møteplass hvor studenter, forskere og representanter fra næringsliv, forvaltning og politikk belyser og utforsker hvilke muligheter livsvitenskapen gir for å utvikle ledende forskning, utdanning og næringsliv i Oslo og Norge.

Hele konferansen er gratis, men krever påmelding. Den består av tre ulike deler:

Del 1:
15.februar kl. 12:00-18:00 arrangeres «Partnership4life» i Forskningsparken. Denne dagen har som mål å få industrien og akademia sammen. Se fullstendig program og meld deg på.

Del 2:
16.februar kl. 09:30-16:15 er konferansens hoveddag med perspektiver fra akademia, næringslivet og politikere i universitetets aula. Dagen avsluttes med en mottagelse i Oslo rådhus på kvelden. Se fullstendig program og meld deg på.

Del 3:
17.februar kl. 09:00-12:00 er det et arrangement for forskere ved UiO og andre som påvirkes av det nye livsvitenskapsbygget. Se fullstendig program og meld deg på.