Vil måles på verdien vi gir

Publisert 19. januar 2017

Vi blir stadig eldre, og flere vil derfor få kreft og andre kroniske sykdommer. Kan en verdi- eller resultatbasert helsetjeneste være en løsning for helseutfordringene i Norge?

Det var et av hovedtemaene da Novartis og LMI inviterte til årets Helse og fremtid-konferanse på Litteraturhuset i Oslo onsdag denne uken.

Nye utfordringer krever nye svar

Innen 2025 forventes det at verdens befolkning skal øke med 1 milliard mennesker. Halvparten av disse vil være over 50 år. Med en økende befolkning og en økende andel eldre, forventes det også at andelen med kroniske sykdommer som diabetes, kreft og hjerte- og karsykdom vil øke.  Alt dette påvirker helsesystemet.

Det er viktig å understreke at det er mye å glede seg over, til tross for utfordringene. Med over 7000 medisiner under utvikling kommer det en spennende ny bølge med innovasjoner som kan løse mange av helseutfordringene vi står overfor.

I hele Europa er man enige om at noe må gjøres. Men løsningen leter man fortsatt etter. Mange, inkludert den europeiske legemiddelindustriforeningen EFPIA, mener at en verdi- eller resultatbasert tilnærming (value based healthcare) er nøkkelen. Dette støttes fullt ut av blant andre Novartis.

Bilde av mann i dress på scenen.

NOEN ER I GANG: Bakhuti Shengelia i Novartis viste til konkrete eksempler på at utkommebasert helsetjeneste blant annet i England, Tyskland og Sverige virker lovende.

– Vi i Novartis mener at vi må endre litt fokus og gå fra utelukkende å se på innsatsfaktorer til også å fokusere på behandlingsresultater. Vi ønsker at våre legemidler framover skal bli evaluert etter den verdien de gir for pasienter og samfunnet, sa Veronika Barrabes, Country Manager i Novartis Norge.

 

Verdien av et legemiddel kan defineres som forholdet mellom effekten det har for pasienten eller samfunnet og kostnaden det har.

Muligheter for Norge

Bakhuti Shengelia, Director Healthcare Systems i Novartis, fortalte om hvordan hans selskap nå arbeider.
– Vi ønsker å snu diskusjonen fra å dreie seg om isolerte kostnader på enkeltbehandlinger til å dreie seg om verdi og resultat for pasientene. I Novartis skal vi jobbe mot en fundamental forandring i hvordan vi driver selskapet og hvordan vi tenker om våre produkter. Det vil bli tøffere også for oss, men vi mener at en verdi- eller resultatbasert helsetjeneste er et nødvendig paradigmeskifte, sa han.

En utfordring per i dag er manglende tillit mellom produsenter og betalere/myndigheter. Shengelia viste imidlertid til konkrete eksempler på at verdi- eller resultatbasert helsetjeneste blant annet i England, Tyskland og Sverige virker lovende.

MÅL EFFEKT: Ved Martini Klinik i Hamburg i Tyskland har de i 20 år har målt utkomme av prostatakreftbehandlingen de gir, og justert deretter. Det har ført til at de har blitt blant de beste i verden på prostatakreftbehandling, fortalte Arne Köhler.

Arne Köhler i Boston Consulting Group mener man i langt større grad enn i dag må samle inn data om resultater.
– Dette gjøres det alt for lite av. Vi må begynne å stille andre spørsmål. Fem år etter kneoperasjonen – kan pasienten gå? Tre år etter den medikamentelle behandlingen, har det hatt noen effekt? Får vi til dette vil vi være på god vei mot en verdibasert helsetjeneste, sa Köhler.

Her har Norge store fortrinn ved at vi har gode registerdata og biobanker.

– Helseregistrene våre kan brukes til mye mer enn forskning. En gullgruve er det blitt kalt, og det er det virkelig, sa Siri Eldevik Håberg, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Mye å glede oss over

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, mener vi må glede oss over de trendene vi ser innenfor forskning og utvikling, og heller jobbe sammen for å finne løsningen.
– Vi må hilse utviklingen velkommen. Vi trenger visjoner og ambisjoner på dette feltet. Og vi trenger noen som tar lederskap på utviklingen. Utviklingen vil drives fram av medisinske behov, stadig mer bevisste pasienter den teknologiske utviklingen. Myndighetenes store utfordring fremover blir å utvikle de regulatoriske systemene og finansieringsmodellene i takt med den nye virkeligheten vi står overfor, sa Bekkemellem.