Hvorfor er miljø viktig for legemiddelindustrien?

Publisert 26. januar 2017

LMI mener at miljøkrav bør bli en del av kriteriene for etisk handel ved offentlige innkjøp av legemidler. Men tar sykehusene miljøhensyn når de kjøper legemidler? Velkommen til frokostmøte!

 

På vårt frokostmøte 15. februar kan du høre innkjøpsdirektør i LIS, Bente Hayes, snakke om LIS’ miljøpolicy og hvorvidt sykehusene tar miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Per i dag består miljøkravet i korthet av at emballasjen blir tatt hånd om på forsvarlig måte. Dette løses gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning. LIS har ansvar for å kontrollere at dette er oppfylt. Men hva betyr det i praksis for legemiddelindustrien? Og bør miljøkravene omfatte mer enn emballasje?

LMI mener at miljøkrav (gjennom hele produksjons- og leverandørkjeden) bør bli en del av kriteriene for etisk handel ved offentlige innkjøp av legemidler. LMI ønsker å samarbeide med myndighetene for et strukturert og velfungerende inspeksjonssystem for kontroll av produksjon i hele leverandørkjeden. Les mer om dette i vårt policydokument.

Sammen med Grønt Punkt Norge inviterer LMI til frokostseminar på Romerike avfallsforedling (ROAF) onsdag 15. februar kl. 08.00-10.35.
ROAF har et av verdens mest avanserte sorteringsanlegg for husholdningsavfall. Bli med og se sorteringen i praksis.

Program:

Bilde av en mann med hjelm og maske på et avfallsanlegg

LEGEMIDLER I RESTAVFALLET: På frokostmøtet kan du få se i praksis hvordan legemidler sorteres fra restavfallet. Foto: Romerike avfallsforedling, ROAF

08:00-08:15 Registrering og kaffe + frokost (vi spiser mens Grønt Punkt Norge holder sine innlegg)
08:15-08:25Grønt Punkt Norge (GPN) og legemiddelbransjen v/Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge
08:25-08:35 Design for resirkulering – hva bør produsentene tenke på? v/Lars Brede Johansen, utviklingssjef i Grønt Punkt Norge
08:35-08:45 Skal jeg sortere? v/Sylvelin Aadland, prosjektleder i Loop.no/Sortere.no
08:45-09:00 Tar sykehusene miljøhensyn når de kjøper legemidler? v/Bente Hayes, innkjøpsdirektør i Legemiddelinnkjøpssamarbeidet, LIS
09:00-09:15 Spørsmål og diskusjon
09:15-09:40 Hvorfor er miljø viktig for legemiddelindustrien? v/Morten Tangnes, Director, Biosimilars and Tenders i Pfizer, og medlem i Miljøgruppa i    Legemiddelindustrien (LMI).
09:40-09:50 Spørsmål og diskusjon
09:50-10:05 Legemidler i restavfallet v/Øyvind Brevik, administrerende direktør i Romerike avfallsforedling (ROAF).
10:05-10:35 Omvisning på ROAF-anlegget
Adresse for dagen: Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset

Kart og veibeskrivelse

Påmelding