Samler de ansatte i nytt fagmiljø

Publisert 30. januar 2017

Hele 88 etat-ansatte måtte flytte over til Norsk Helsenett etter etableringen av nytt tjenestesenter, skriver Computerworld.

Det statlige foretaket leverer nå tjenester til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern, Helseøkonomiforvaltningen og Pasient- og brukerombudet.

Les hele saken på cw.no