Høringssvar fra LMI om forslag til endringer i regelverket for privatimport av legemidler

Publisert 31. januar 2017

LMI reagerer kraftig på forslag om å tillate privatimport av utenlandske OTC-pakninger.

En arbeidsgruppe nedsatt av HOD har kommet med forslag til endringer i regelverket for privatimport av legemidler. Endringene skal gjøre det enklere for privatperoner å importere vitaminer, kosttilkudd og naturmidler. LMI reagerer i høringssvaret kraftig på at man i arbeidet for dette foreslår å fjerne dagens krav om at reseptfrie legemidler som privatimporteres må ha norsk MT og godkjente norske pakninger og pakningsvedlegg. Slik LMI ser det vil dette bidra til å undergrave ordningen med godkjenning av reseptfrie legemidler i Norge og være et tilbakeslag i kampen mot falske og ulovlige legemidler. Det åpner dessuten for at apotekkjeder kan drive med aktiv markedsføring av utenlandske pakninger overfor norske forbrukere. LMi vil følge opp denne prinsipielt viktige saken overfor relevante myndigheter i tiden som kommer.

Her er høringen på regjeringen.no

Høringssvaret fra LMI