Norden samarbeider om bedre helse

Publisert 31. januar 2017

De fem nordiske landene skal samarbeide tettere om å finne årsaker til ulike sykdommer og utvikle mer persontilpasset forebygging og behandling i helse- og omsorgstjenesten.

Målene for det nye samarbeidsprosjektet er å utrede en nordisk plattform for helsedata og en modell for gjensidig etisk godkjenning av forskningsprosjekter i Norden. Vi vil også styrke samarbeidet om klinisk forskning og kompetansebygging på persontilpasset medisin, skriver regjeringen.

Les hele saken på regjeringen.no:
Norden samarbeider om bedre helse