Vellykket første nettverksmøte for Biomedical Network

Publisert 1. februar 2017

Nettverket har blitt til gjennom et samarbeid mellom LMI og flere aktører i Bergen, og skal være en felles plattform for innovasjon og prosjektutvikling.

STYRINGSGRUPPEN: Nettverkets styringsgruppe består av (f.v): Eli Nordhus Berglie (Medical Advisor, AstraZeneca), Anne Mathilde Henden Kvamme (Special Adviser, Haukeland University Hospital), Elisabeth Wik (dr. med., University of Bergen), Jens Andreas Reigstad (Senior Business Developer, BTO), Randi Elisabeth Taxt (Vice President, BTO), Bjørn Tore Gjertsen (Professor, Haukeland University Hospital/University of Bergen), Lars Prestegarden (dr. med. University of Bergen), Steinar Thoresen (Medical Director, Abbvie Norge) og Monica Larsen (Legemiddelindustrien, som ikke var tilstede da bildet ble tatt).

Gjennom et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen, Legemiddelindustrien (LMI) og Bergen Teknologioverføring (BTO) har nettverket Biomedical Network blitt til. Nettverket ønsker å være en felles plattform for innovasjon og prosjektutvikling, på tvers av akademia og mellom offentlig og privat sektor. Norges forskningsråd gir støtte til dette gjennom en treårig satsning.

Den 12. januar arrangerte Biomedical Network sitt første speed-date møte. Viseadministrerende direktør, Clara Gram Gjesdal, Helse Bergen, ønsket velkommen og påpekte hvorfor det er viktig at medarbeidere engasjerer seg i kliniske studier og innovasjon. Helse Bergen ønsker at flere pasienter skal ha tilgang til ny utprøvende behandling derfor blir det viktig å legge til rette for at det etableres flere kliniske studier i de ulike avdelinger. Dette skal være med på å sikre at foretaket er i front når det gjelder ny diagnostikk og terapi, samtidig som medarbeidere får god kunnskap om nye medikamenter samt engasjement og ferdigheter innenfor kliniske studier. Biomedical Network vil få en viktig rolle i å fasilitere prosesser som støtter aktiviteter relatert til oppdraget i HO21 på dette området.

Avdelingsdirektør Jan Petter Akselsen fra Statens Legemiddelverk presenterte ambisjoner for veiledning om kliniske studier, som skal føre Legemiddelverket tettere på forskere, med et mål om å skape flere og bedre studier. Legemiddelverket ønsker å gjenbruke kompetanse i sin organisasjon til veiledning av aktører innenfor forskning og innovasjon. En ny tilnærming til dette innebærer at det legges bedre til rette for forskning og innovasjon, noe som vil gjøre Legemiddelverket enda mer relevant for pasienter, helsepersonell og samfunnet.

Abbvie, Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim og Pfizer presenterte forskning fra egen «pipeline» og inviterte til samarbeid mellom preklinisk og klinisk forskning i Bergen. Forskere fikk mulighet til å møte selskapene i en-til-en møter på speed-date. Representanter for en rekke viktige støttefunksjoner var representert i et mingle-område. Her var REK, Statens Legemiddelverk, LMI, monitortjenesten, Sykehusapoteket, Bergen Teknologioverføring (TTO) og Forskningspostene til stede. Møtet samlet mange deltakere fra en rekke kliniske og prekliniske fagområder i tillegg til representanter fra legemiddelselskaper.

Mange av deltakerne grep muligheten til å stille spørsmål og holde uformelle møter med ulike organisasjoner og bedrifter som var tilstede. En rundspørring gjennomført i etterkant viser at både forskere og representanter fra legemiddelindustrien ser stor nytte av å møtes i Biomedical Network for å diskutere muligheter for forskningssamarbeid.

Neste arrangement i regi av Biomedical Network blir den 6. april. Dette vil være et basiskurs for ansatte i sykehus og industri som engasjerer seg i kliniske studier i helseforetak. Vi ønsker flere firmaer velkommen som medlemmer i nettverket.

Mer informasjon om Biomedical Network.