Statssekretæren besøkte laksehovedstaden

Publisert 9. februar 2017

Følget fra Nærings- og fiskeridepartementet fikk se eksempler på forskning og samarbeid som setter Norge på verdenskartet, da de besøkte ILAB og MSD i Bergen.

LMI hadde invitert departementet for å vise noe av det spennende som foregår innen fiskehelse i Norge. Og programmet var tettpakket. Dagen startet med presentasjon av LMI og bransjen generelt, før følget ble tatt med til Industrilaboratoriet, en forskningsstiftelse som er et klasseeksempel på offentlig/privat samarbeid: Det ble stiftet av Universitetet i Bergen, og har tett samarbeid med industrien, som har egne forskningsstasjoner i bygget.

Der har de 22 laboratorier med 225 fiskekar i ulike størrelser og mer enn 120 vannkvaliteter, i det hele tatt fasiliteter som gjør at Norge blir attraktive for store selskaper som blant andre MSD Animal Health. Også Pharmaq har forskningsprosjekter her, i det som har blitt hjertet av den globale forskningsaktiviteten på kaldtvannssorter.

Utfordringer

Videre fikk statssekretær Roy Angelvik, og de andre fra Nærings- og fiskeridepartementet, innsyn i hele utviklingskjeden fa forskning og utvikling til markedsføringstillatelse, og hvilke utfordringer industrien møter underveis.

Samarbeid

Programmet ble avsluttet samme ånd som det startet; med samarbeid og samlokalisering i fokus. Bergen Teknologioverføring, NCE Seafood Innovation Cluster og Universitetet snakket alle om viktigheten av å jobbe sammen, og på den måten skape kultur og vekst.

Angelvik fikk omvisning i kompetansefelleskapet Ocean Industries Accelerator hvor både nye og etablerte selskaper, spennende prosjekter, erfarne mentorer og kompetente investorer sitter sammen for å bidra til vekst, innovasjon og skalering innen havnæringen.