Kvalitetsdagen 2017

Publisert 21. februar 2017

Kvalitetsdagen avholdes 30. mars. Hold av datoen.

Dette vil bli et «hands on» møte for dere som jobber med implementering av 2D datamatrixing i hele legemiddeldistribusjonskjeden; industri, grossist og apotek. I de fleste firmaer ligger dette hos regulatory/logistikk/QA.

Agenda for møtet og påmelding kommer senere.

Tema: 2D datamatrix from the Falsified Medicines Directive
Tid: torsdag 30. Mars 2017
Sted: Felix Konferansesenter