Biomedical Network inviterer til kurs om kliniske studier

Publisert 22. februar 2017

Ønsker å gi innsikt i ulike samarbeidsformer med legemiddelindustrien opp mot kliniske studier.

Møtet finner sted ved Haukeland Universitetssykehus 06.april.

Påmelding og mer informasjon

Det er uttrykt ønske om å øke kunnskapen om kliniske studier hos yngre leger/forskere og leger/forskere som har interesse for å delta i kliniske studier, eller sette opp egne studier.

Biomedical Network har erkjent dette, og vi har derfor nedsatt en arbeidsgruppe som har fått ansvar for å planlegge og implementere ett eller flere kurs som kan øke kunnskapsgrunnlaget innen dette området.

Målet med kursene vil være å øke forståelsen om kliniske studier, og gi innsikt i ulike samarbeidsformer med legemiddelindustrien opp mot kliniske studier, og hvilken gjensidig nytte leger/forskere og industri kan oppnå gjennom slikt samvirke.