Helseregnskap 2016

Publisert 13. mars 2017

Foreløpige tall viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i 2016, tilsvarende 10,5 prosent av BNP. Per innbygger utgjør dette i overkant av 62 000 kroner, om lag 2 000 kroner mer enn i 2015, skriver SSB.

Les saken på ssb.bo:
Helseregnskap 2016