Nye rutiner knyttet til godkjenningsfritak for legemidler til mennesker

Publisert 15. mars 2017

Legemiddelverket har gjennomgått retningslinjene og saksbehandlingsrutinene for godkjenningsfritak. Det innføres flere unntak fra negativlisten, og notifiserte søknader skal sendes inn samlet én gang i året.

Les mer på legemiddelverket.no