Nytt styre i LMI

Publisert 16. mars 2017

Veronika Barrabes fra Novartis ble i dag valgt til ny styreleder i LMI. Christian Probst fra GSK, Renée Tunold fra Merck og Per Aabakken fra Sanofi ble nye medlemmer i styret.

30 stemmeberettigede var representert på generalforsamlingen som fant sted i auditoriet hos LMI på Majorstuen. Sentralt sto LMIs nye strategi, men også valg av ny styreleder og nytt styre.

Valgkomiteen hadde fått inn 12 nominasjoner til styret og innstilte tre av disse: Øyvind Arnesen (Ultimovacs), Christian Probst (GSK) og avtroppende styreleder Bjørn Fuglaas (GE Healthcare). I tillegg kom det benkeforslag om Hilde Beck (BMS). Generalforsamlingen valgte Arnesen, Probst og Fuglaas.

Unni Hjelmaas, Aksel Tunold og Jan Anders Istad går ut av styret. I tillegg rykker Veronika Barrabes opp som styreleder. Derfor var det i tillegg innstilt to suppleringsmedlemmer som skal erstatte disse, og valgkomiteen hadde innstilt Renée Tunold (Merck) og Per Aabakken (Sanofi). I tillegg kom det benkeforslag om Hans Petter Strifeldt (MSD). Generalforsamlingen valgte Tunold og Aabakken.

Unni Hjelmaas har sittet sammenhengende i LMIs styre siden 2004, og ble i dag takket av med blomster, gode ord og noen tårer.

Nytt styre i LMI ser slik ut:

Veronika Barrabes, Novartis (leder)
Bjørn Fuglaas, GE Healthcare AS
Øyvind Kongstun Arnesen, Ultimovacs AS
Sissel Andresen, Pfizer A/S
Ingeborg Brude, Takeda AS
Leif Rune Skymoen, Curida AS (2016-2018)
Per Aabakken, Sanofi
Renée Tunold, Merck
Christian Probst, GSK

Vil vise verdien vi bringer

Det var en enstemmig generalforsamling som valgte ny styreleder i LMI. Veronika Barrabes var innstilt av valgkomiteen og møtte heller ikke konkurranse med benkeforslag. Selv hadde hun fått et par uker å summe seg på.

– Jeg fikk telefon fra valgkomiteens leder Lisbeth Taraldsen da jeg var på vei til vinterferie. Hun stilte meg to spørsmål: «Vil du, og har du tid?». Jeg tror at man får tid til det man syns er gøy og som inspirerer, så jeg svarte ja på begge, sier en fornøyd Barrabes.

Hun har vært i Novartis i 11 år og har i mange år jobbet engasjert også for LMI. Hun lover at hun på best mulig måte vil representere hele bransjen, fra små oppstartsselskaper til store internasjonale selskaper.

– Jeg vil bygge videre på det gode arbeidet som allerede er gjort for å gjøre denne bransjen relevant nok. Skal vi bli relevante må vi jobbe med å vise hva vi bringer av verdi, og hvorfor vi skal være en næring i det hele tatt. Det finnes det hundrevis av gode eksempler på. Ved å vise verdien vi bidrar med, fremfor å fokusere på pris, blir vi relevante. Vi må også diskutere hvordan vi kan prioritere langsiktig fremfor kortsiktig. Noen ganger kan det være fristende å ta snarveier, men da ødelegger vi for oss selv. Jeg er også opptatt av at vi som firmaer må stå opp og ta rollen i samfunnsdebatten. Vi har LMI som tar det store bildet, men vi som enkeltfirmaer er de konkrete eksemplene. Vi må ha en mening og hjelpe LMI til tegne det store bildet, sier hun.