Hver dag med familien er viktig

Publisert 17. mars 2017

– Jeg skjønner at med så få tilfeller av nyrebekkenkreft er det ikke gjort kliniske studier som viser at Nivolumab har virkning. Men vi få som er rammet kunne fått deltatt i et forsøksprosjekt, sier kreftpasient Erling Abelsen til Avisa Nordland.

– Foreløpig har vi kun lov til å gi Nivolumab til tre typer kreft; det er føflekkreft, ikke-småcellet lungekreft og nyrekreft, sier avdelingsleder for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset Astrid Dalhaug.

Ifølge enhetsleder ved Statens legemiddelverk Kristin Svanqvist, jobbes det med å få metodevurdert blærekreft og kreft i hode og hals slik at Beslutningsforum kan bestemme om man skal ta det i bruk eller ikke for norske pasienter. Hun poengterer at foreløpig er bruk av nivolumab hos denne pasientgruppen ikke godkjent av de europeiske legemiddelmyndighetene.

– Men dette arbeidet er i gang og er kommet ganske langt. Går dette som vi håper, har vi tro på at en metodevurdering er ferdig sent på sommeren eller til høsten, sier Svanqvist til Avisa Nordland.

Les hele saken på an.no