Hva er den mest effektiv behandling av barn og unge med depresjon?

Publisert 17. mars 2017

Det er ikke mulig å si sikkert, konkluderer en oppsummeringsstudie Folkehelseinstituttet har gjort. En tilsvarende britisk studie konkluderte for tre år siden med at behandling som kombinerer kognitiv adferdsterapi og nyere antidepressiva har størst positiv effekt på kort sikt, ved moderat til alvorlig depresjon.

Det var det britiske instituttet NICE (The National Institute for Health and Clinical Excellence) som for tre år siden gjorde en samlevurdering av hva som er beste behandling av depresjon hos unge mennesker. De konkluderte med at effekten av kombinert behandling er større sammenlignet med bare adferdsterapi eller bare antidepressiva alene, skriver Forskning.no.

Folkehelseinstituttet har gjort en tilsvarende undersøkelse og konkluderer med at forskningen på området ikke er god nok til å gjøre oss særlig klokere, og at helsemyndighetene derfor ikke bør endre de nasjonale anbefalingene som gjelder i dag. Disse anbefalingene sier at psykoterapi bør være førstevalget ved depressive symptomer hos barn og unge. Dersom det er aktuelt med antidepressiva, altså medisiner, så må pasienten følges opp tett. Sammen med medisinene skal pasienten få terapeutisk behandling, skriver forskning.no.

Les hele saken på forskning.no