Slik vil norske forskere bekjempe resistente bakterier

Publisert 21. mars 2017

– Det er bare legemiddelindustrien som har kompetanse til å utvikle nye legemidler. Derfor må verden bidra til at de ikke taper penger på nye teknologier som motvirker antibiotikaresistens, sier professor Pål Rongved til Bioingeniøren.

Les hele saken på bioingeniøren.no:
Slik vil norske forskere bekjempe resistente bakterier