I dag er verdens tuberkulosedag

Publisert 24. mars 2017

Legemiddelindustrien bidrar i kampen mot tuberkulose – en av verdens mest dødelige sykdommer.

VERDENS TUBERKULOSEDAG: I dag markeres Verdens tuberkulosedag.

24. mars er verdens tuberkulosedag. Dagen markeres årlig over hele verden for å skape oppmerksomhet rundt tuberkulose som en epidemi som skaper stigma, økonomiske problemer, sykdom og død.

Tuberkulose er en sykdom vi i Norge hører lite om, fordi vaksiner fører til at svært få nordmenn blir smittet. Globalt tar sykdommen 1,5 millioner menneskeliv i året, ifølge FN.

Med det er tuberkulose en av verdens mest dødelige sykdommer. I 2013 ble anslagsvis 9 millioner mennesker rammet av sykdommen og 1,9 millioner mennesker døde av den. Legemiddelindustrien jobber med å øke forskningen på – og utviklingen av – nye legemidler og vaksiner mot tuberkulose og multiresistent tuberkulose. Industrien inngår også i partnerskap med andre for å øke tilgangen til tuberkulosediagnostikk og -behandling.
Mellom 2012 og 2014 ble tre nye behandlinger godkjent, og det er i øyeblikket 50 forskningsprosjekter på gang, inkludert 13 lovende produkter sent i utviklingsfasen.

Ifølge FNs tusenårsmål bidro forebygging mot og behandling av tuberkulose til at rundt 37 millioner menneskeliv ble reddet mellom år 2000 og 2013. Dødsraten sank med 45 prosent mellom 1990 og 2013, og i 2011 ble over 87 prosent av de rapporterte tilfellene behandlet og pasientene ble friske igjen.

FNs tusenårsmål var å stoppe og reversere spredningen av tuberkulose innen 2015, og målet har blitt nådd. Antall smittede faller i gjennomsnitt 1,5 prosent per år, og har gått ned med 18 prosent siden 2000.