Stortingsmelding om offentlige anskaffelser kommer i 2018

Publisert 31. mars 2017

Regjeringen planlegger en egen stortingsmelding om offentlige anskaffelser som skal legges frem våren 2018.

I industrimeldingen, som ble offentliggjort i dag, kommer det frem at regjeringen planlegger å utarbeide en egen stortingsmelding for en mer helhetlig anskaffelsespolitikk. Det er planlagt fremleggelse av stortingsmeldingen våren 2018, og ifølge industrimeldingen vil regjeringen også følge opp anmodningsvedtaket fra Stortinget om å «vurdere et eventuelt mål om at en andel av statlige midler til offentlige anskaffelser skal gå til innkjøp av innovative og klimavennlige løsninger».

Bakgrunnen for den nye meldingen er at regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. Offentlige innkjøpere har stor mulighet til å bidra til nytenkning og utvikling i leverandørmarkedet ved å etterspørre nye og bedre løsninger. Dette kan igjen bidra i løsningen av utfordringer i samfunnet og i utviklingen av et mer konkurransedyktig norsk næringsliv.

– Det er veldig bra at regjeringen vil komme med en mer helhetlig politikk om offentlige anskaffelser. Vi må ha innkjøpssystemer som stimulerer leverandører til økt innovasjon og utvikling av effektive gode helsetjenester. Vi må endre fokuset fra «kostnad per pille til mer helse for hver krone» slik at vi forbedrer helsetilbudet til pasientene, og en stortingsmelding om offentlige anskaffelser vil kunne bidra til dette, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.