Positive fase III-resultater for Roches medisin innen lungekreft

Publisert 4. april 2017

Behandling med kreftmedisinen Alesenca gir en statistisk signifikant forbedret progresjonsfri overlevelse (PFS) for pasienter med anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv, avansert, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), som har progrediert etter behandling med både platinumbasert kjemoterapi og crizotinib, melder Roche i en pressemelding.

Det viser resultater fra fase III-studien ALUR. Studien sammenligner effekt og sikkerhet av Alesenca versus kjemoterapi. Åtte norske pasienter har deltatt i ALUR-studien.

Les hele pressemeldingen:
Positive fase III-resultater for Roches Alecensa (alektinib) innen lungekreft