LMI arrangerer OTC lov- og bransjekurs 23. mai 2017

Publisert 6. april 2017

23. mai arrangerer LMI kurs i regler for markedsføring av OTC legemidler.

Dette kurset erstatter det tradisjonelle lov- og bransjekurset for de som jobber innen OTC. Kurset er obligatorisk for dem som skal arbeide som legemiddelkonsulenter mot apotek, men er også åpent for andre i eller utenfor industrien, som ønsker oppdatering av lovverket for forskning, godkjenning og markedsføring av reseptfrie legemidler.

Kurset tar for seg legemiddelindustriens nye bransjeregler, lover og forskrifter vedrørende reseptfrie legemidler (OTC) og industriens rammebetingelser.

Tid og sted: Tirsdag 23 mai 2016 kl. 09:00 – 15:45, Auditoriet, Essendropsgate 3, Majorstuen
Eksamen: Mandag 29. mai 10:00 – 12:00

Kursavgift for medlemmer: Kr 2500,- (inkl. kursmateriell og lunsj).
Kursavgift for ikke medlemmer:  Kr 5000,- (inkl. kursmateriell og lunsj).
Bindende påmelding. Faktura blir tilsendt.

Se foreløpig program og meld deg på.