Nye tall for verdiskaping i norsk helsenæring lanseres 28.april

Publisert 6. april 2017

28.april legger Forskningsrådet, Abelia, NHO Service, Norwegian Smart Care Cluster, Innovasjon Norge, NHO, Nansen Neuroscience Network, Oslo Cancer Cluster, Inven2, Oslo Medtech og Menon Economics frem nye tall for verdiskaping i norsk helsenæring.

I fjor kom rapporten «Verdiskaping i helsenæringen» for første gang, og nå er tallene oppdatert. Nye tall legges frem, og vi diskuterer hva som skal til for å bygge næringen enda større.

Helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge: På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked.

Tid: Fredag 28.april kl.08:30 – 11.00. Enkel servering fra kl.08:00.
Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen

Påmelding og program.