LMI på høring om industrimeldingen

Publisert 20. april 2017

Sammen med NHO, Abelia og NHO Service deltok LMI på høring i næringskomiteen i går.

HØRING OM INDUSTRIMELDINGEN: Grete Karin Berg (t.h) fra NHO og Monica Larsen i LMI under gårsdagens høring i næringskomiteen.

I går arrangerte næringskomiteen høring om industrimeldingen, «Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende», på Stortinget. Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI deltok på høringen sammen med Grete Karin Berg fra NHO, Tarje Bjørgum fra Abelia og Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO Service.

– Vi jobber for å bygge en helsenæring, et nytt næringsbein å stå på for Norge. Vi er glade for at regjeringen i meldingen ser nye muligheter for norsk helseindustri, og at den ønsker å legge til rette for at industrien kan utvikle nye og effektive løsninger som kan løse helseutfordringene og samtidig bidra til verdiskapning, sa Berg.

Sammen med NHO, Abelia, NHO Service, Nelfo og Norsk Industri har LMI også laget et høringsnotat.

Larsen i LMI fokuserte på tilgang til kompetent kapital – den største barrieren helsenæringen står overfor – i sitt innlegg under høringen.

– Jeg vil understreke viktigheten av offentlig og privat kapital. Tilgang til kompetent kapital er helt avgjørende for å bygge en helsenæring. Det er veldig positivt at regjeringen har lansert flere tiltak for å løse kapital utfordringene for norske bedrifter, og helseindustrien støtter at det skal settes ned et utvalg som skal vurdere kapitaltilgangen for norsk næringsliv, sa hun.

Larsen trakk frem forslaget om å innføre en egen ordning med skatteinsentiver for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper som viktig.

– De foreslåtte tiltakene vil bidra til at vi får flere av de mange oppstartsselskapene innen helse over i en vekstfase og mer industrialisering av all helseforskningen. Et annet viktig tiltak for å økt industrialisering er forslaget om å styrke infrastrukturen for testing og pilotering gjennom etablering av katapultsentre. Det er helt klart et tiltak som gir muligheter for å utvikle en helseindustri i Norge, som vil generere arbeidsplasser og eksportinntekter, sa hun.

Se gårsdagens høring her – 13:30 minutter ut i sendingen kommer innlegget der LMI deltar.