Har du kontroll på verdens astmadag?

Publisert 2. mai 2017

2 av 10 norske barn har eller har hatt astma. Mange har plagsomme symptomer helt unødig, for med god behandling og riktige medisiner kan man oppnå full kontroll over astmaen.

Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har 20 % av norske barn astma, eller de har hatt det innen de fyller ti år. Det viser resultater både fra den store Miljø- og barneastmastudien ved Ullevål universitetssykehus (1992-2004) og Nordlandsstudien (1995-2009) – med til sammen 10 000 barn inkludert. Tallene er de samme i de fleste europeiske land og det har vært jevn økning i astmaforekomsten de siste 40 årene. Blant voksne er forekomsten på ca. 8 %. Nesten halvparten av pasienter med astma plages av symptomer som i stor grad begrenser livene deres. De tror det skal være slik og oppsøker derfor heller ikke hjelp. Men det trenger ikke å være slik, for med riktig behandling og god astmakontroll kan du fortsatt leve et godt og aktivt liv med få eller ingen symptomer og plager.

Dette er både Global Initiative for Asthma (GINA) og Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) opptatt av å få frem i dag, på verdens astmadag.

Astmamedisinene som er tilgjengelige er så effektive at de fleste med astma vil oppleve å få lange perioder med lite eller ingen plager, skriver naaf.no.

– Med god behandling og riktige medisiner kan du oppnå full kontroll over astmaen din. Men, studier viser at mange med astma og som bruker medisiner opplever at de har redusert livskvalitet. Dette er ofte et tegn på dårlig astmakontroll, sier helsefaglig rådgiver i NAAF, Anna Bistrup.

Den største utfordringen er å ta medisinene regelmessig, og på riktig måte. Mange tror at det er normalt å ha dårligere pust og vet ikke at man kan prøve forskjellige typer doseringer og medisiner.

– Dette er et folkehelseproblem, sier Bistrup.

NAAF mener det er viktig at brukere får god opplæring i bruk av medisinene. Det sikrer god livskvalitet.

Undersøkelser har vist at særlig inhalatorer ofte blir brukt feil. På felleskatalogen.no kan du se en rekke instruksjonsfilmer om riktig bruk av ulike inhalatorer.

Målsettingen med astmabehandlingen er

  • Best mulig kontroll over daglige og nattlige plager
  • Minst mulig bruk av anfallsmedisin
  • Ingen begrensninger i de daglige aktiviteter
  • Tilnærmet normal lungefunksjon
  • Unngå alvorlige astmaanfall

Hvordan kan du som pasient selv sjekke om astmaen er godt kontrollert? Du kan teste deg selv med en astmakontrolltest:

Astmakontrolltest.no

Les mer om astma og astmakontroll på naaf.no

Fakta om astma