Vi minner om OTC Lov- og bransjekurs

Publisert 11. mai 2017

Kurset erstatter det tradisjonelle lov- og bransjekurset for de som jobber innen OTC.

Kurset er obligatorisk for dem som skal arbeide som legemiddelkonsulenter mot apotek, men er også åpent for andre i eller utenfor industrien, som ønsker oppdatering av lovverket for forskning, godkjenning og markedsføring av reseptfrie legemidler.

Kurset omhandler regler, lover og forskrifter vedrørende reseptfrie legemidler (OTC) og industriens rammebetingelser.

Som kjent fikk LMI nye Bransjeregler med virkning fra  1. april i år. Disse omhandler også markedsføring av OTC-legemidler.

Kurset egner seg derfor svært godt for alle som ønsker en oppdatering på siste nytt innen regler for markedsføring av reseptfrie legemidler.

Tid: Tirsdag 23 mai 2016 kl. 09:00 – 15:45
Sted: Auditoriet, Essendropsgate 3, Majorstuen

Eksamen: Mandag 29. mai 10:00 – 12:00

Kursavgift for medlemmer: Kr 2500,- (inkl. kursmateriell og lunsj).
Kursavgift for ikke medlemmer:  Kr 5000,- (inkl. kursmateriell og lunsj).

Vi har fremdeles ledige plasser, og ber de som er interessert melde seg på så snart som mulig.

Program og påmelding