Billigere medisiner gir flere behandling

Publisert 16. mai 2017

En norsk studie viser at det er trygt å bytte fra kostbar originalmedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, men kostnadene mer enn halveres, skriver Helse Sør-Øst.

Les saken på helse-sorost.no:
Billigere medisiner gir flere behandling