I dag er verdens kliniske studier-dag

Publisert 20. mai 2017

Se LMIs nye brosjyre til pasienter – laget i samarbeid med BTO og Helse Bergen.

#SPØROMKLINISKESTUDIER: Les hele brosjyren LMI har laget i samarbeid med BTO og Helse Bergen.

I dag er den internasjonale dagen for kliniske studier. Dagen feires over hele verden rundt 20.mai hvert år for å markere dagen da James Lind startet det som ofte regnes som den første randomiserte kliniske studien ombord på et skip 20.mai 1747.

I år har LMI gått sammen med BTO og Helse Bergen for å lage en brosjyre om kliniske studier rettet mot pasienter. Brosjyren er inspirert av UK der de har en årlig kampanje kalt «OKtoAsk», for å spre informasjon om kliniske studier til pasienter og for å få flere pasienter til selv å spørre om deltakelse i studier. Kreftforeningen, NorPedMed og NorCRIN har også bidratt med innhold til brosjyren.

Studier til pasientens beste: #SpørOmKliniskeStudier.

Kliniske studier handler om å dokumentere effekt og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Et høyt antall kliniske studier i Norge styrker pasientsikkerheten ved at norske leger får kunnskap om ny behandling, norske pasienter får tilgang til innovative legemidler – ofte flere år før de kommer på markedet og legemiddelselskapene får kunnskap og dokumentasjon om hvordan legemidlene fungerer.

Les også: Norge har ikke råd til å ikke satse på kliniske studier.

Det er viktig at Norge tar del i utviklingen av nye legemidler gjennom kliniske studier og kan være med på den rivende medisinske utviklingen på flere terapiområder!

Les også:

Pasienten i sentrum av kliniske studier (fra EFPIA – The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

International Clinical Trials Day 2017 (fra EFPIA – The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).