Legemiddelindustrien har et godt omdømme

Publisert 8. juni 2017

Legemiddelindustrien fortsetter den gode trenden og har nå et godt omdømme. AbbVie og Novo Nordisk har best omdømme, etterfulgt av Takeda og Roche.

Det viser den globale omdømmemålingen Global Pharma RepTrak 2017.

17 selskaper er med i The 2017 Global Pharma Rep Trak, og nesten 17 000 respondenter i åtte forskjellige land har svart på spørsmål som om industrien tilbyr produkter som gir god verdi for pengene, om den har en positiv påvirkning på samfunnet, om den opptrer etisk og om den er opptatt av pasienter og pasientsikkerhet. Legemiddelindustrien beskrives av respondentene som intelligent, moderne, selvsikker og hardtarbeidende, og omdømmeundersøkelsen viser at det er stor forskjell mellom mediedekningen og det faktiske omdømmet.

På nivå med Colgate og Visa
Undersøkelsen viser at legemiddelindustriens omdømme for første gang scorer så høyt at det defineres som «sterkt/robust», med en score på 71. En score på 80 eller mer er «ekstremt godt», og hele 44% av de spurte gir legemiddelindustrien denne vurderingen. 26% – langt færre enn i fjor – mener omdømmet er dårlig. Legemiddelindustrien har best rykte i USA og dårligst i Frankrike.

Best omdømme har AbbVie (74,5) og Novo Nordisk (74), etterfulgt av Takeda (73,8) og Roche (73,4). AbbVie har samme gode omdømme som Colgate, Visa og Daimler, hvis man sammenligner med RepTraks oversikt over verdens best ansette selskaper.

Jobber hardt for tilliten
AbbVies kommunikasjonssjef i Norge, Jan Lohne, er svært glad for at arbeidet de gjør blir lagt merke til.

– Siden oppstarten av AbbVie for mindre enn fem år siden, har vi jobbet for å øke forståelsen for selskapet blant våre sentrale interessenter og samarbeidspartnere. Vi er selvsagt glade for at dette arbeidet har gitt resultater og at omgivelsene har en god forståelse av hvem vi er og hva vi står for som selskap, sier Lohne.

Også daglig leder for Novo Nordisk i Norge, André Bregård, er fornøyd med den gode plasseringen.

– Det er svært gledelig at legemiddelindustrien generelt, og Novo Nordisk spesielt, skårer så høyt i denne evalueringen. Det betyr at allmenheten i økende grad har oppfattet at legemiddelindustrien, med sitt fokus på innovasjon og medisinske nyvinninger, er en forutsetning for moderne effektiv behandling i et bærekraftig helsevesen. Industriens engasjement og åpenhet knyttet til ulike etiske og miljømessige aspekter av forretningsvirksomheten er en forutsetning for den tilliten som er skapt, sier Bregård.

Ifølge Reputation Institute vil industrien ha nytte av å kommunisere mer ut: det er mye mange ikke vet om industrien, og allmennheten etterspør mer informasjon om hvem de er og hva de jobber med.