Verdien av kliniske studier presenteres i Arendal i morgen

Publisert 16. august 2017

Under DM Arena i Arendal presenterer Menon Economics nøkkeltall fra en ny rapport om kliniske studier.

Kliniske studier er viktig for å gi norske pasienter tilgang til nye behandlingsmuligheter. I sommer har det vært mye debatt rundt norske pasienters tilgang til utprøvende behandling. Steinar Aamdal uttalte blant annet i VG at «Norge er dårligst i Norden på utprøvende behandling» og LMI uttrykte bekymring for nedgangen i antall kliniske studier.

Menon Economics har jobbet med en rapport for å tallfeste verdien av industrifinansierte kliniske studier i Norge. På DM Arena kliniske studier i Arendal i morgen legger Erland Skogli, partner i Menon, frem nøkkeltall fra den nye rapporten.

Møtet avsluttes med en paneldebatt der Kristin Ørmen Johnsen (H), helsekomiteen, og leder av Høyres helsenæringsutvalg, Jónas Einarsson, adm.dir. i Radiumhospitalets Forskningssitfltelse, Radforsk, Per Morten Sandset, direktør forskning HSØ og påtroppende viserektor ved UiO, Sigbjørn Smeland, Klinikkleder ved OUS, Christian Kersten, forskningsansvarlig overlege for kreftbehandling Sykehuset Sørlandet og Karita Bekkemellem, adm. direktør i Legemiddelindustrien (LMI) deltar.