Arendalsuka torsdag

Publisert 17. august 2017

Også torsdagen har vært preget av temaet helse og helseindustri, og LMIs medlemsselskaper har stått for flere spennende arrangementer.

RAPPORTFUNN: Ivar Sønbø Kristiansen fra Oslo Economics la frem en rapport som viser at antall årsverk i helsetjenesten har økt med over 40 % siden 2002 og at dette bare vil fortsette å øke.

Dagen startet på MØR Biffhus der Oslo Economics, Kreftforeningen og Bristol-Myers Squibb arrangerte møtet Morgendagens krefthelsetjeneste – Har vi råd til å ta fremskrittene i bruk?

De hadde blant annet fått meg seg helseminister Bent Høie og helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen. Også Sigbjørn Smeland, Klinikkleder ved Kreftklinikken OUS, Odd Terje Brustugun, kreftoverlege ved Drammen sykehus, og Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret deltok.

– Personell utgjør nå 70 % av kostnadene i helsetjenesten. Dette er den store kostnadsdriveren i helsetjenesten de neste årene, ikke legemidler, sa Kristiansen.

Verdien av kliniske studier

VIKTIGE TALL: Karita Bekkemellem og resten av panelet diskuterer funnene i Menonrapporten.

Under DM Arena, som ble arrangert på Arendal Sykehus, la Erland Skogli, partner i Menon Economics, frem nøkkeltall fra en rykende fersk rapport om verdien av industrifinansierte kliniske studier.

Rapporten har fått mye medieomtale blant annet på TV2.no i saken «Kreftforsker slår alarm: – Leger får ikke tid til å forske». Og i Dagens Medisin i sakene «- En fallitterklæring for samfunnet vårt» , «Dette er de viktigste punktene i Menon-rapporten», «Nedgang på 30 prosent i antall kliniske studier» og «– Sykehusledelsen må legge bedre til rette for kliniske studier». I tillegg har Karita Bekkemellem og Erland Skogli en kronikk på #2sitert.

Under DM Arena fortalte Maiken Engelstad, avdelingsdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen HOD, om departementets arbeid for å legge til rette for kliniske studier. I tillegg holdt Steinar Aamdal, overlege Rikshospitalet og UiO-professor (em) og Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen sykehus, innlegg om hvordan det er for legene å delta i kliniske studier. Brustugun fortalte blant annet om en klinisk studie han har hatt med 200 pasienter der legemidlet ville ha kostet sykehuset 169 466 400, men som sykehuset altså har fått gratis gjennom en industrifinansiert klinisk studie. Møtet ble avsluttet med en paneldebatt der Kristin Ørmen Johnsen (Høyre, helsekomiteen og leder Høyres helsenæringsutvalg), Jónas Einarsson (adm.dir. i Radiumhospitalets Forskningssitfltelse, Radforsk) Per Morten Sandset (direktør forskning HSØ og påtroppende viserektor ved UiO), Sigbjørn Smeland (Klinikkleder ved OUS), Christian Kersten (forskningsansvarlig overlege for kreftbehandling Sykehuset Sørlandet) og Karita Bekkemellem (adm. direktør i LMI) deltok.

Et Columbi egg for folkehelsa og velferdssamfunnet

BIOGENSJEFEN: Kristin Nyberg

Biogen stilte på sitt møte spørsmål ved om Norge og legemiddelnæringen tar de grepene som er nødvendig for å sikre enkeltpersoner og velferdsstaten den helsen og økonomien vi trenger — eller om vi bare sender regningen til neste generasjon? Medvirkende var blant andre Kristin Nyberg, administrerende direktør i Biogen Norge, Kristin Skogen Lund fra NHO, Jesper Simonsen fra Forskningsrådet, Gudrun Østhassel fra MS-forbundet, Jonas Einarsson fra Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Hanne Flinstad Harbo fra Nevroklinikken OUS, Hans Andreas Limi fra  Fremskrittspartiet og Mette Gundersen fra KS.

Har norske pasienter lik rett til lik behandling?

ETTERLYSER DIALOG – Det er viktig med dialog for å finne løsninger, men vi opplever at det er vanskelig å komme i dialog med myndighetene, sa Line Walen i Roche.

Det var tittelen på et møte i regi av Roche, der paneldeltakerne blant annet diskuterte hvordan vi kan finne løsninger som gir best mulig behandling til pasientene. I panelet satt statssekretær i HOD, Frode G. Hestnes, Morten Wold (FrP), Giske Ursin (Kreftregisteret), Lise Askvik (Helsepartiet), Kari Henriksen (Ap) og Line Walen (Roche). Ordstyrer var tidligere helseminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 

Ett år med nasjonal strategi – er vi nærmere å utrydde hepatitt C?

HEPATITT C: Jan Lohne i AbbVie

Torsdagens siste møte i legemiddelindustri-regi var ved AbbVie og Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon. Ett år etter at det ble innført en strategi for virale hepatitter, er vi i Norge i rute for å utrydde hepatitt C innen 2030? Er vi ambisiøse nok og har vi en plan for hvordan vi drastisk skal redusere smitte og gi flere behandling? Har vi råd til å la være å behandle mennesker som lever med en smittsom sykdom, spurte de.