Bidrar med 277 millioner kroner årlig til helsevesenet

Publisert 17. august 2017

Verdien av industrifinansierte kliniske studier er tallfestet – og den er stor.

Under DM Arena i Arendal i dag presenterte Erland Skogli, partner i Menon Economics, nøkkeltall fra rapporten «Verdien av industrifinansierte kliniske studier i Norge». Rapporten, som lanseres 21. august, viser at verdien av industrifinansierte kliniske studier er stor – både for norske pasienter, leger og sykehus.

277 millioner årlig

En industrifinansiert kliniske studie genererer i gjennomsnitt en overføring fra farmasøytisk industri til norske sykehus på 2,9 millioner kroner. Årlig utgjør dette 277 millioner kroner til helsevesenet.

– Vi har gjort en ganske omfattende utredning. Verdien av industrifinansierte kliniske studier i Norge er stor. Og rapporten viser at pasientene vinner på dette, helsepersonell får kompetanseheving, sykehusene får tilført midler og samfunnet tjener på det gjennom blant annet arbeidsplasser, sa Erland Skogli da han presenterte tallene.

Menons rapport viser at pasientene som deltar i slike studier får behandling av høyere kvalitet enn øvrige pasienter, blant annet får pasientene tilgang til ny behandling i gjennomsnitt 6 år før den kommer på markedet og de får tettere oppfølging med flere og lengre konsultasjoner enn ved standardbehandling.

71 prosent av helsepersonellet som ble spurt var enig eller meget enig i påstanden «pasienter som deltar i kliniske studier føler at de får bedre behandling enn pasienter som gjennomgår «normal» behandling.»

Hever kompetansen

I rapporten kommer det frem at Norge er «annerledeslandet» i Europa når det kommer til kliniske studier.

– Den dårlige nyheten er at antallet industrifinansierte kliniske studier har gått ned. Det er ikke helt sånn det er i Europa. I perioden 2006 til 2013 har Europa hatt en økning på 30 prosent og Norge en nedgang på 33%. Det store bildet er at i de fleste europeiske land har man ikke hatt den nedgangen man har hatt i Norge, sa Skogli.

Nedgangen er alvorlig, ikke bare for pasientene men også for norsk helsepersonell. I Menons rapport svarer 77 prosent av respondentene at deres deltakelse i industrifinansierte kliniske studier har gitt dem bedre kunnskap om behandling og nye farmasøytiske produkter.

– De legene som ikke gjør forskning kommer til å gi dårligere og dårligere behandling. Det internasjonale samarbeidet betyr mye, og å få være med på studier sammen med de beste i verden er svært verdifullt, sa Steinar Aamdal, overlege Rikshospitalet og UiO-professor (em).

Kliniske studier bidrar også til flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Alt i alt finner Menon at industrifinansierte kliniske studier sysselsetter omtrent 450 årsverk i Norge, og at høyproduktive arbeidsplasser i industrien skaper en merverdi for samfunnet tilsvarende 100 millioner kroner. Verdiskapningen i industrien som kan sies å være relatert til kliniske studier er 2,7 milliarder kroner, som igjen gir økte skatteinntekter til stat og kommune.

– Vi er nødt til å få en nasjonal politikk på dette feltet. Her har vi altså en næringslivsaktør som banker på døra til det offentlige og som vil være med på å redde dødssyke pasienter sine liv, også får vi ikke slippe til. Vi er nødt til å få til partnerskapet mellom det offentlige private og kliniske studier må inn som en viktig del av norsk helsepolitikk, sa Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.