Hva ønsker legemiddelindustrien av NorCRIN?

Publisert 3. oktober 2017

LMI var invitert inn på brukermøte og gav innspill til videre utvikling av nettverket.

I forrige uke arrangerte NorCRIN brukermøte for å informere om hvordan man kan nyttiggjøre seg av nettverket, samt ta imot innspill til videre utvikling. NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge. Katrine Bryne, seniorrådgiver i LMI med ansvar for kliniske studier, holdt innlegg på møtet.

Katrine Bryne

INDUSTRIENS BEHOV: Katrine Bryne, seniorrådgiver i LMI holdt innlegg under NorCRINs brukermøte der hun fortalte om industriens erfaringer og behov.

– Det er veldig positivt at vi blir invitert inn til et slikt brukermøte for å fortelle om industriens forventninger og erfaringer. NorCRIN kan være et viktig verktøy for LMIs medlemsselskaper dersom det tilpasses våre behov. For å få til det må vi har en bedre og starte dialogen tidligere slik at NorCRIN får en bedre forståelse for våre utfordringer, sier hun.

I sitt innlegg fortalte Bryne om industriens erfaringer og ønsker med NorCRIN.

– Det er på tide å definere hvilken rolle NorCRIN skal ha for industrien. Våre medlemmer opplever at det er lite informasjon om hva nettverket kan tilby og de som har brukt NorCRIN har varierende erfaring. Vi har alle samme mål: å øke antall kliniske studier i Norge, og vi må jobbe sammen for å nå dette målet, sa hun.

Tidligere i år ble rapporten «Verdien av industrifinansierte kliniske studier» fra Menon Economics lansert, og der kommer det tydelig frem at NorCRIN ikke er til hjelp for industrien som vil gjennomføre kliniske studier i Norge:

«Selskapene som har deltatt i denne studien rapporterer imidlertid at de til dags dato i svært liten grad bruker NorCRIN i sitt arbeid med kliniske studier. Gjennom intervjuer vi har gjennomført med legemiddelselskapene kommer det frem at NorCRIN i liten grad evner å bidra til å løse industriens utfordringer. Flere har nevnt at prosessene går for sakte, samt at det ikke fokuseres tydelig nok på å forenkle prosessene og samspillet mellom legemiddelselskapene og sykehusene.» (Menon – publikasjon nr. 59/2017)

Industrien ønsker at NorCRIN tar en mer aktiv rolle, både som et ledd i koordineringsarbeidet ved kliniskes studier, men også ved å hjelpe til med å bedre holdning og kultur til industrisamarbeid der det er behov for det.

– Vi ønsker at NorCRIN skal være et sentralt kontaktpunkt for feasibility-henvendelser fra industrien og at disse henvendelsene kan besvares raskt. I tillegg bør NorCRIN supportere utprøver i forbindelse med kontraktsinngåelser, når det oppstår rekrutteringsproblemer eller ressursutfordringer. Vi mener også at NorCRIN må fremskaffe tallmateriale og statistikk på antall industrihenvendelser som kommer inn via NorCRIN, blir videreformidlet samt antall studier som ble startet opp og avslått, sa Bryne.