Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptordningen

Publisert 20. november 2017

Fra 1. januar 2018 må alle legemidler oppfylle prioriteringskriteriene (nytte, ressursbruk og alvorlighet) for å kunne gis på blå resept.

Les hele saken på legemiddelverket.no:
Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptordningen