LMI har gitt høringssvar om «farmasøytutleveringen».

Publisert 28. november 2017

Reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak knyttet til utlevering – retningslinjer

Den nye ordningen for utlevering av reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak (tidligere farmasøytutlevering) er nå implementert i forskriftene og trer i kraft 01.01.2018

Flere legemidler kan bli reseptfrie

I tillegg til dette har SLV jobbet med retningslinjer som skal støtte samhandlingen mellom aktørene; hovedsakelig industri, apotekbransje og SLV.

Vedlagt finner dere et foreløpig utkast som SLV gjerne vil har innspill på. SLV understreker at disse retningslinjene ikke er hugget i stein og at de enkelt vil kunne justeres mens de høster erfaringer fra de første søknadene.

Retningslinjer for ordningen

Høringssvaret fra LMI