Høringssvar fra LMI

Publisert 5. desember 2017

Legemiddelindustriens svar til SLVs forslag om endrede gebyrer for MT-saker

LMI viser til Legemiddelverkets forslag om endrede satser for gebyrer for MT-saker. Forslaget går også ut på å øke kontrollavgiften fra 0,7% til 1% av legemiddelfirmaets legemiddelomsetning, dette tilsvarer altså en økning på over 40%.

Høringen fra SLV
Gebyrsatser

Høringssvaret fra LMI