Høringssvar fra LMI - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til SLVs forslag om endrede gebyrer for MT-saker

LMI viser til Legemiddelverkets forslag om endrede satser for gebyrer for MT-saker. Forslaget går også ut på å øke kontrollavgiften fra 0,7% til 1% av legemiddelfirmaets legemiddelomsetning, dette tilsvarer altså en økning på over 40%.

Høringen fra SLV
Gebyrsatser

Høringssvaret fra LMI

Kategorier: Høringssvar fra LMI
Del: