9 av 10 studier offentliggjøres

Publisert 8. januar 2018

Resultatene fra hele 93 % av alle industrisponsede kliniske studier på nye medisiner blir nå offentliggjort. – Svært gledelig, sier LMIs Katrine Bryne.

Portrett av Katrine

FORNØYD: Katrine Bryne, seniorrådgiver i LMI

I en studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Current Medical Research and Opinion (CMRO) har man sett nærmere på alle industrisponsede kliniske studier relatert til nye medisiner godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) i 2014. Studien er sponset av ABPI, bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Storbritannia, og inkluderte 542 industrisponsede studier relatert til 32 nye legemidler fra 22 ulike selskaper som ble godkjent av EMA i 2014.

Resultatene viser følgende:
• 93% (505) var offentliggjort i et register eller i vitenskapelig litteratur innen 12 måneder etter første myndighetsgodkjenning eller studieslutt.
• 96% (518) var offentliggjort innen 31. juli 2016.

Lignende studier er gjennomført tidligere og inkluderer til sammen 142 nye medisiner godkjent i perioden 2009-2014. De viser at åpenheten og tilgjengeligheten har økt fra år til år; fra 71% i 2009 til 93 % i 2014.

-Dette er svært gledelig, det viser at legemiddelindustrien følger opp om økt åpenhet og transparens. Studien viser tydelig at offentliggjøring av studier har økt hvert åt siden 2009 og at vi nærmer oss 100% offentliggjøring om ikke alt for lenge, sier seniorrådgiver i LMI, Katrine Bryne.

Forfatterne av studien har også flere forslag til hvordan tallene kan økes ytterligere, og hvordan de lettere kan måles i fremtiden, for eksempel rutinemessig bruk av klinisk studie-registreringsnummer i abstracts og PubMed-indeksering, slik ICJME og WHO anbefaler.

– Studien er viktig for å dokumentere oppfølgingen rundt dette temaet, og for å vise at legemiddelindustrien mener alvor med viktigheten av økt åpenhet, sier Bryne.