Fiskehelse i fokus

Publisert 16. april 2018

LMIs Fagdag for fiskehelse er i ferd med å etablere seg som en nasjonal møteplass for næringen.

SLV-SJEFEN: Audun Hågå fortalte om SLVs strategi for fiskehelse.

Både deltakere og foredragsholdere ga uttrykk for at dette har blitt en viktig møteplass for alle som jobber med fiskehelse.

Det gjelder også statssekretær Roy Angelvik, som snakket til forsamlingen for andre år på rad.

– Jeg er fornøyd med dagen, vi hadde variert innhold, med ledere både fra myndigheter, forvaltning og bioteknologirådet, sier seniorrådgiver Katrine Bryne, som har fagansvaret for fiskehelse i LMI.

Angelvik snakket om Regjeringens ambisiøse mål og utfordringer for å komme dit, Audun Hågå, direktør i SLV, tok for seg legemiddelverkets organisering og hvordan de jobber ut fra strategien for å støtte opp om fiskehelseområdet, Ole Johan Borge, direktør i Biotekologirådet, fortalte om fremtidens muligheter innenfor genteknologien og forslag til hvordan dette skal reguleres. For å nevne noen.

Hele dagen var spekket med gode foredrag fra forskjellige miljøer innen denne næringen.

BIOTEKNOLOGIRÅDET: Hva er GMO? Og hvordan ser fremtiden ut? Ole Johan Borge er direktør for Bioteknologirådet.