Rådsavgjørelse 9. april 2018: Klage på reklame for Humira «AbbVie ASi» R0218

Publisert 16. mai 2018

Saken er reist av Sekretariatet. Abbvie AS ilegges et gebyr på kr 45.000.

Navn på klager: Rådets sekretariat
Navn på firma som klages inn: AbbVie AS

Kort sammendrag av klagen:
Saken gjelder reklame for «Humira®» som brukes til behandling av leddgikt, tarmsykdommer, øyebetennelse og hudsykdommer. Den aktuelle annonsen stod på trykk i Dagens Medisin 19/2017.

Saken gjelder to spørsmål. Det første spørsmål er om annonsen er tilstrekkelig balansert, jf LMIs bransjeregler punkt 8.4. Videre gjelder saken spørsmål om teksten «..så livet kan gå videre» i annonsens slogan er en påstand som krever referanse, jf LMIs bransjeregler punkt 8.8.

Hele saksdokumentet til Rådet