– Viktig å fokusere på tumormutasjonsbyrde

Publisert 11. juni 2018

Det var mange og gode diskusjoner om persontilpasset medisin under årets ASCO. Ali Areffard i BMS mener et viktig punkt innen dette temaet er tumormutasjonsbyrde, på veien mot persontilpasset kreftbehandling.

Tumormutasjonsbyrde, eller TMB, er en slags indeks som forteller om antall endringer (mutasjoner) i genene i kreftcellene. For eksempel: Svulster med høy TMB antas å svare bedre på immunterapi fordi produktene av muterte gener kan ses på som noe «fremmed» av immunsystemet. Det fører til at immunsystemet responderer mot kreftcellene på samme måte som en virusinfeksjon i kroppen – altså mot noe «fremmed». TMB kan være en biomarkør for å predikere hvem som bør få immunterapi og hvem som bør få annen behandling.

Spennende data

BMS presenterte mye data under ASCO i år og fokuset har vært på firmaets satsing rundt persontilpasset kreftbehandling både i kliniske studier og i translasjonsforskningsstudier.

FORNØYD MED ASCO: Ali Arrefard er medisinsk fagsjef i immunonkologi i BMS.

Blant annet ble data fra fase 3-studien, CheckMate 227, presentert under ASCO. Det ble også presentert data fra denne studien på AACR for to måneder siden, som viser for første gang at man kan få bedre gevinst når man har flere mutasjoner når man gir immunterapi til pasienter med ikke-småcellet lungekreft enn cellegift.

– Det er flere selskaper som jobber med dette, men dette er den første fase 3-studien som demonstrerer en slik gevinst gjennom å kombinere nivolumab og ipilimumab i denne pasientgruppen, sier Ali Areffard.

Han er medisinsk fagsjef i immunonkologi i BMS, og er begeistret over fokuset på persontilpasset medisin under årets ASCO.

– Vi beveger oss mot å identifisere hvilken pasienter som vil få nytte av immunterapi og hvilken som ikke får det. På den måten kan vi presisere behandlingen til riktig pasient. Det gjelder alle indikasjoner med høy mutasjonsfrekvens, men forløpig har det kommet mest data fra studier i lungekreft, sier Arrefard.

Kombinasjoner

BMS har en stor medikamentportefølje i tillegg til å samarbeide med en rekke andre selskaper. Med en så bred portefølje, jobber de med å finne hvilke kombinasjoner vil kunne virke til hvilke pasienter eller pasientgrupper. Data fra flere andre kombinasjoner ble også presentert under ASCO.

Arrefard er opptatt av at den dyreste behandlingen er den som ikke virker.

– Vi må kunne tilby riktig behandling raskt nok, og volum er ikke det viktigste, men å finne pasientene behandlingen virker på.

Langt bak

Han stiller seg bak Karita Bekkemellems blogg under ASCO, om at Norge ligger langt bak i implementeringen av persontilpasset medisin https://www.dagensmedisin.no/blogger/karita-bekkemellem/ .

– Se bare til Sverige. Der har svenske myndigheter investert i å få etablert et konsortium som skal validere genetiske testpaneler på et nasjonalt nivå (Genomic Medicine Sweden). Målet er å få implementert dette i diagnostikken. Dette er ikke science fiction; i nær fremtid kan vi få behandlingstilbud som kan kreve tumormutasjonstest for også immunterapi. En slik test kan gi mange svar, også på andre mutasjoner, forteller Areffard. Og legger til at gentesting er tilgjengelig i USA. Norge henger etter infrastruktur, ressurser og utdanning av både patologer og onkologer på dette feltet.

– Om man skal ha en samfunnsnyttig behandling, må vi ha gode diagnostiske partnere for legemidlene. Når vi finner dem, må vi forberede oss på å ta teknologien i bruk.  Det er per nå ingen godkjente tester for TMB i Norge.  Vi er nødt til å være forberedt for dette er en del av fremtidens kreftbehandling, avslutter Ali Areffard.