Legger grunnlaget for videre vekst i oppdrettsnæringen

Torsdag ble snoren klippet til Pharmaq Analytiqs splitter nye og topp moderne molekylærbiologisk laboratorium i Bergen.

Publisert 29. juni 2018

– Oppdrett er allerede en av de viktigste næringene i Norge, men potensialet er mye større. En forutsetning for videre vekst er at den er bærekraftig, med god fiskevelferd. Det betyr at næringen må få kontroll på biologien, og der kan vi gi et avgjørende bidrag, sier daglig leder i Pharmaq Analytiq, Siri Vike i en pressemelding.

ÅPNING: Pharmaq Analytiq Innovation Centre i Bergen.

Det nye laboratoriet er et viktig skritt på veien og Vike har stor tro på at dette er et innovativ bidrag for å bringe akvakulturnæringen videre.

– Det vi har fått til er helt unikt og vi kan nå tilby våre kunder et enda bredere spekter av tjenester. Vi har fått på plass siste nytt innen teknologi for forbyggende fiskehelse og velferdsanalyser i tillegg til nye spesialdesignede bioteknologiske laboratorium.

Tredoblet staben

Etterspørselen etter analysetjenester og sykdomsforebygging har økt og bare i løpet av de tre siste årene har Pharmaq Analytiq måttet tredoble staben.

– Vi kan skryte av et høykompetent innovasjonsmiljø. Av de 23 ansatte har en tredjedel doktorgrad og de resterende mastergrad innenfor sine felt enten de er fiskehelsebiologer, veterinærer, molekylærbiologer, fiskefysiologer og fiskemikrobiologer, forteller Vike.

Verdensledende

Den nye laben og det arbeidet som gjøres der har også en relevans utover landets grenser. Laks og ørret er store oppdrettsarter i Norge, men de virkelige store oppdrettsartene i verden er andre arter, som eksempel karpe, tilapia og pangasius.

– Det er disse artene som virkelig vil bidra til å fø verdens økende befolkning med nok protein i framtiden, og her er det mye forskning som er ugjort, og jeg mener vi kan gjøre en forskjell med tanke på bedre produksjon, fiskehelse og velferd, forteller Vike.

Morselskapet Pharmaq er allerede verdensledende innenfor vaksiner til laks. Av 740 millioner laks som ble vaksinert i fjor så fikk hele 500 millioner vaksiner som er utviklet i Norge. Det vil si 2 av 3 laks som vaksineres i hele verden.  

– Fisk har alltid vært, og vil fortsatt være en av de viktigste næringskildene i verden. Vi vil bidra til å sikre en mer bærekraftig produksjon etter som etterspørselen øker. Derfor er åpningen av dette innovasjonssenteret ikke bare en viktig milepæl for oss i Pharmaq Analytiq, men for fiskehelsen og den globale oppdrettsnæringen, avslutter Siri Vike.