Positive resultater fra psoriasis-studie

Publisert 26. november 2018

LMIs medlemsselskap Arctic Nutrition kunne legge frem gode resultater fra en klinisk studie på Haukeland. Nå blir det videre studier.

En seks måneders dobbeltblind placebokontrollert studie med silderognekstrakt mot mild psoriasis har blitt gjennomført på Hudavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus i samarbeid med Universitetet i Bergen. Silderognekstraktet er utviklet av bioteknologiselskapet Arctic Nutrition AS.

STOLT: Gründer og forskningssjef i Arctic Nutrition, Hogne Hallaråker, kunne fortelle at dette var en stor dag for selskapet.

60 pasienter ble randomisert til de to ulike behandlingene. 28 pasienter med silderognekstrakt gjennomførte studien og 29 pasienter i placebogruppen.

Rosende ord

Og nylig samlet samarbeidspartnerne seg på Haukeland, til et arrangement hvor studien ble godt presentert. Professor Francisco Gómez Real, leder Forskningsenhet for helseundersøkelser ved Universitetet i Bergen, ledet møtet hvor rosende ord om prosjektet nærmest haglet.

– Dette prosjektet er akkurat det vi ønsker –  med et samarbeid med industrien, sa dekan Per Bakke ved Medisinsk fakultet i Universitetet i Bergen.

Gründer og forskningssjef i Arctic, Hogne Hallaråker, fortalte publikum om både opprinnelse og selve ideen rundt bruken av silderogn. ”Sildeeggene” inneholder alle stoffer som skal til for å bygge nytt liv. Derfor er det ikke overraskende at stoffene også har positiv virkning på menneskekroppen. Omega 3-fettsyrene DHA og EPA er viktige byggesteiner i kroppen vår som må tilføres gjennom kosten. I silderogn foreligger disse fettsyrene i fosfolipidform. Dette gjør at de absorberes raskt.

– Dette er en stor dag for selskapet, sa han. – Det har vært mye arbeid for en dedikert gjeng på Ørsta.

Hallaråker trakk også frem pasientene i studien, som tålmodig har deltatt for at studien skulle lykkes.

Og pasientene ble representert ved nestleder Hilde Mellum i Psoriasis-og eksemforbundet. Hun serverte en sterk pasienthistorie.

Bedre enn placebo

LMIs Karita Bekkemellem kunne fortelle publikum hvor viktig det er at Norge satser på medisinsk innovasjon – både for bedre helse, flere arbeidsplasser og økt kunnskap.

Mot slutten av seansen ble studieresultatene lagt frem. Seksjonsoverlege Kåre Steinar Tveit ved Hudavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus har vært ansvarlig utprøver i studien. Primærendepunktet PASI-score (en vanlig brukt skala for å gradere alvorlighet av psoriasis-symptomer) var statistisk signifikant bedre med silderognekstrakt enn placebo. Behandlingen ble godt tolerert, og det ble ikke funnet negativ påvirkning på noen av sikkerhetsfaktorene som ble  testet  i blodprøver. Derimot ble det vist betydelig reduksjon av triglyserider (p<0.05) i behandlingsgruppen. Dette er en kjent risikofaktor for hjertesykdom.

FORNØYDE: CEO Ole Arne Eiksund i Arctic Nutrition, professor Francisco Gómez Real ved UiB og forskningssjef Hogne Hallaråker i Arctic Nutrition.

– Disse resultatene er svært oppmuntrende og gir oss grunnlag til å gå videre med planlegging av kliniske studier som skal til for å søke markedsføringstillatelse i Europa og USA, sier en fornøyd Ole Arne Eiksund,  CEO i Arctic Nutrition.

INNOVASJON: LMIs direktør Karita Bekkemellem var tydelig på hvor viktig det er med innovasjon, både for pasienter, arbeidsplasser og vitenskap.

ANSVARLIG UTPRØVER: Seksjonsoverlege Kåre Steinar Tveit ved Hudavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus.