Høringssvar fra LMI

Publisert 7. januar 2019

Forslag til endringer I legemiddelforskriften kapittel 13 om reklame for legemidler

SLV har på vegne av helse- og omsorgsdepartementet, sendt ut en høring om endringer i Legemiddelforskriften kapittel 13.

I denne høringen foreslås det at legemiddelindustrien får anledning til å utarbeide informasjon til pasienter etter at forskrivning har funnet sted. Omtale og flere detaljer om dette finnes på s.25-28 i høringen.

Høringssvar om endringer i Legemiddelforskriften kapittel 13.