Miljøkrav i anbud

I dag, mandag, offentliggjorde Sykehusinnkjøp at de for første gang stiller miljøkrav i legemiddelanskaffelser. – Vi imøtekommer selvsagt nyheten med åpne armer, sier leder for LMIs miljøgruppe Terje Kvale (MSD).

Publisert 11. mars 2019

«Utslipp og forurensing i forbindelse med produksjon av legemidler er et betydelig problem i flere produksjonsland, og spesielt for antibiotika. Derfor har Sykehusinnkjøp HF jobbet med hvordan vi gjennom ansvarlige anskaffelser kan sette miljøkriterier som på sikt kan bidra til å redusere utslipp og forurensning. Dette har skjedd i samarbeid med våre eiere i de regionale helseforetakene, miljøgruppen i Legemiddelindustriforeningen (LMI), representanter fra generikaleverandører, Statens Legemiddelverk, og kolleger i Sverige», skriver Sykehusinnkjøp på sine sider.

– Miljøgruppa i LMI har jobbet med dette som mål i lengre tid og det er veldig hyggelig å se at det gode samarbeidet med Sykehusinnkjøp bærer frukter. Vi imøtekommer selvsagt nyheten med åpne armer, ikke bare at «bør- kravene» kommer, men også at Sykehusinnkjøp får det på plass i årets anskaffelse. Kravene er utformet slik at ingen blir ekskludert, men det skal premieres når tilbyder har gode dokumenterte prosesser og er villige til å gå i dialog med Sykehusinnkjøp divisjon legemidler,  rundt dette, sier Kvale og fortsetter:

– Norge er nå blant landene som setter miljø i anskaffelse «på kartet», det er ikke mange, om noen, som vekter miljø hele 30%!

Også helseminister Bent Høie er fornøyd.
– Jeg er veldig glad for at vi nå har fått denne avtalen på plass, sier helseministeren til NRK.

Les mer om LMIs miljøarbeid:
Legemidler og miljø