Targovax inngår patentavtale med Zelluna verdt 100 mill.

Targovax har inngått en lisensavtale med Zelluna Immunotherapi for patenter, immaterielle rettigheter og kunnskap relatert til utvikling av kreftbehandling basert på T-cellereseptorer rettet mot mutert RAS, skriver E24.

Publisert 14. mars 2019