Voksenvaksinasjon lite adressert i Folkehelsemeldingen

- LMI imøteser god dialog for å se på hvordan vi kan hente enda større helsegevinst med vaksiner, sier Elen Høeg i MSD og leder for vaksineutvalget i LMI om innholdet i den nye Folkehelsemeldingen,...

Publisert 5. april 2019
Åse Michaelsen
FOLKEHELSE: Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen la fredag frem den nye Folkehelsemeldingen.

Michaelsen presenterte den nye folkehelsemeldingen som har fått navnet «Gode liv i eit trygt samfunn». LMI har gitt inspill til Folkehelsemeldingen om blant annet viktigheten av legemidler og vaksinering.

Inge Johansen, seniorrådgiver i LMI, sier at tilgang til innovative legemidler er sentralt for å sikre god folkehelse og at vaksiner er ett av de mest effektive verktøyene vi har i forebyggende helsearbeid.

– WHO har uttalt at vaksiner er den viktigste bidragsyteren til god folkehelse etter rent vann og vi mener at vaksiner derfor burde fått større oppmerksomhet i Folkehelsemeldingen, sier Johansen.

Elen Høeg er Vaccines lead i MSD Norge og er leder for vaksineutvalget i LMI. Hun mener Norge har et uutnyttet potensiale når det gjelder vaksinasjon.

DIALOG: Elen Høeg i MSD og leder for vaksineutvalget i LMI vil gjerne ha en dialog med HOD for å få vaksiner på agendaen.

– Vaksinasjon er et av de viktigste forebyggende tiltakene for å sikre god folkehelse, og vi syntes det ville være naturlig at regjeringen benyttet Folkehelsemeldingen til å løfte dette området. Norge har et svært godt barnevaksinasjonsprogram, men det er fremdeles et stort uutnyttet potensiale, blant annet når det gjelder vaksinasjon av voksne. FHI har kommet med tydelige anbefalinger om innføring av et voksenvaksinasjonsprogram, som ligger til behandling hos Helse- og omsorgsdepartementet og det ville ha vært naturlig å omtale dette i folkehelsemeldingen, sier Høeg.

– Vaksinasjon er gitt overraskende lite oppmerksomhet

Høeg forteller at LMI gjerne vil fortsette å ha en god dialog med myndighetene å hente god helsegevinst med vaksinasjonsbruk.

– Det er også viktig med et kontinuerlig arbeid og fokus på både tillit, prognoser, anskaffelser og leveringssikkerhet for å sikre fortsatt god vaksinasjonsgrad i Norge, slik debattert på Stortinget flere ganger i løpet av det siste året. Vårt første inntrykk er at vaksinasjon er gitt overraskende lite oppmerksomhet i den nye Folkehelsemeldingen, og voksenvaksinasjon er tilsynelatende ikke adressert. LMI imøteser god dialog for å se på hvordan vi kan hente enda større helsegevinst med vaksiner, samt ivareta fortsatt tillit til og leveringssikkerhet av vaksiner i Norge, sier Høeg.

Inge Johansen, seniorrådgiver i LMI.

Også antibiotikaresistens er nevnt i den nye meldingen.

– Det finnes ikke insentiv for å utvikle nye antibiotika, Norge tar en tilskuerplass på den arenaen. Da blir det opp til andre land å prøve nye modeller for å stimulere til forskning og utvikling på nye antibiotika, sier Johansen.