Dette må til for å få flere kliniske studier til Norge

20. mai var den internasjonale dagen for kliniske studier. Dette er hva tre av medlemsfirmaene våre mener må til for at vi skal få flere kliniske studier til Norge.

Publisert 21. mai 2019
Trio_bilde_Bergdahl_Lund_Thoresen
KLINISKE STUDIER: Fra venstre: Hanne Wessel Lund i MSD, Tarje Bergdahl i Novartis og Steinar Thoresen i Merck.

Helsenæringsmeldingen som kom i april setter krav for å få flere kliniske studier til Norge. Arbeidet med handlingsplanen til kliniske studier er i gang, og her vil det bli ytterligere adressert hva som må gjøres konkret for å øke antall kliniske studier i Norge. 20. mai er den internasjonale dagen for kliniske studier, og i den anledning svarer representanter fra noen av LMIs medlemsfirmaer blant annet på hva de tror skal til for å få flere kliniske studier til Norge.

Her er spørsmålene vi stilte Hanne Wessel Lund i MSD, Steinar Thoresen i Merck og Tarje Bergdahl i Novartis:

 1. Hvilke innspill er det viktigst å få med inn i handlingsplanen til kliniske studier?
 2. Hvordan blir fremtidens kliniske studier?
 3. Hva mener du skal til for at vi skal få på plass flere kliniske studier i Norge?

Hanne Wessel Lund, Clinical research manager i MSD:

 1.  – Konkrete tiltak som sikrer kapasitet og kvalitet for å kunne gjennomføre kliniske studier innen prioriterte terapiområder på store norske sykehus.
 2. – Fremtidens kliniske studier tror jeg vil kreve mer samarbeid internt for avansert diagnostikk og metoder, mer bruk av digitale løsninger og kunnskapsorienterte pasienter som involveres i større grad enn i dag.
 3. – At norske myndigheter tilrettelegger og anerkjenner verdien av kliniske studier på lik linje med vanlig klinikk og egen forskning. Det er behov for flere utprøvingsavdelinger med dedikert studiepersonell og ressurser må være tilgjengelig på serviceavdelinger som lab, patologi og radiologiavdelinger.

Tarje Bergdahl, Nordic Medical Franchise Head i Novartis:

 1. – Det viktigste er at sykehusene får på plass incentivordninger for kliniske studier. Så vil det være viktig å innføre NGS som metode for å kunne gjennomføre onkologistudier. Sist, men ikke minst, tror jeg at samarbeid mellom de nordiske landene i referering av pasienter over landegrensene vil kunne tiltrekke flere studier til Norge og Norden. 
 2. – Tidlig fase-studier med mer avansert teknologi vil medføre at færre sykehus kan gjennomføre studier. Registerstudier vil ta over for dokumentasjonsbehovet i større pasientpopulasjoner.
 3. – Helsevesenet i Norge er under press. Skal man få flere kliniske studier til Norge er det derfor viktig at det settes av tid og ressurser for helsepersonell slik at de kan prioritere denne type arbeid. Bare gjennom ulike incentivordninger, satt ned av den aktuelle helseinstitusjonen, er dette mulig.

Steinar Thoresen, Head of Oncology Strategy Nordics and Netherland i Merck:

 1. – Norske sykehus må klargjøres slik at de kan delta i studier sammen med industrien. Sykehusene må måles på deltakelse i studier og det må komme på plass incentiver for legene til å delta.
 2. – Sykehus må måles på antall og kvalitet på kliniske studier og antall pasienter som inngår. Det må lages en one stop-shop med korte svarfrister og rimelig kontraktstider.
 3. – Gode og mange nok kliniske studier kan være en utvidet «behandlingsmulighet» for alvorlige syke pasienter. Det vil kunne spare det offentlige for kostnader, gi legene hands-on ny terapi og bedre behandlingsmuligheter for pasientene.

Les også: Få flere kliniske studier til Norge – både for pasientene og for samfunnets skyld

Les også: Et historisk samarbeidprosjekt