LMI på kurs om klinisk oppdragsforskning

Legemiddelindustrien er for første gang blitt invitert til å holde innlegg på sykehusenes kurs om klinisk oppdragsforskning. LMI og MSD har deltatt på to slike møter denne uken.

Publisert 7. juni 2019

Katrine Bryne fra LMI og Hanne Wessel Lund fra MSD var invitert til henholdsvis Oslo Universitetssykehus tirsdag 4. juni og Universitetssykehuset Nord-Norge torsdag 6. juni, da disse i samarbeid med Inven2 arrangerte kurs om klinisk oppdragsforskning. Målet med kurset er å gjennomgå hele prosessen fra forespørsel om en studie til sluttrapportering og målgruppen er LIS-leger, prosjektledere, studiesykepleiere, studiekoordinatorer/støttepersonell, klinikkrådgiver, serviceavdelinger, sykehusapotek og andre interesserte.

INNLEGG: LMIs Katrine Bryne.

Frode Bjerkely fra MSD holdt innlegg om hva som forventes av sykehus og forskere som deltar i oppdragsstudier, og hva som er viktig å tenke på på forhånd (f.eks. feasibilityprosesser) og underveis i en studie. Sykehusansatte med lang erfaring fra oppdragsstudier holdt også innlegg om blant annet rekruttering av pasienter og praktisk gjennomføring på studiestedet. Inven2 fortalte om hvordan de bistår i kontraktsprosessen.

LMIs Katrine Bryne fikk æren av å oppsummere begge møtene og fortelle kort om hvordan LMI arbeider med kliniske studier og hva som er viktig for LMIs medlemmer for å få flere studier til Norge.

Kvalitets- og utviklingssjef Einar Bugge ved UNN åpnet møte i Tromsø og viste til politisk forventning om økt antall studier ved norske sykehus og at de nå skal måles. Målet er at 5% av pasientene deltar i studier.

I etterkant av kurset hadde Bugge og ledelsen ved Forskningsposten ved UNN satt av tid til et møte med LMI, MSD og Inven2, for å fortelle mer om forskningsmiljøene ved UNN og muligheten for økt samarbeid. Det ble også tid til omvisning på forskningsposten, forteller Katrine Bryne.

– Det er første gang legemiddelindustrien er invitert inn til slike møter for å holde innlegg, det var godt engasjement med mange spørsmål. Dette er viktige og konkrete møter som er et ledd i å øke oppmerksomheten rundt hva som kreves for å gjennomføre oppdragsstudier på sykehus, sier Bryne.  

MØTE ETTER KURSET: Berit Gravrok (leder forskningsposten UNN), Annika Gustafsson (studiesykepleier UNN), Katrine Bryne (LMI) og Siv Uddeholt (Inven2).