Innspill til gjennomgang av virkemiddelapparatet

LMI har utarbeidet innspill til arbeidet med helhetlig gjennomgang av virkemiddelapparatet og har kommentert på høring om endring i SkatteFunn-ordningen.

Publisert 18. juni 2019