Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko

– Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Publisert 27. juni 2019