Offentliggjøring av verdioverføringer

Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner i 2018.

Publisert 28. juni 2019

I 2013 vedtok den europeiske bransjeorganisasjonen for legemiddelselskaper (EFPIA) at alle finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner skal offentliggjøres.

LMIs LEDER: Karita Bekkemellem.

– Det er leger som behandler pasienter, og dersom industrien skal klare å levere medisiner som oppfyller reelle pasientbehov må vi jobbe sammen med legene. Industrien og det offentlige helsevesenet er avhengig av hverandre, og samarbeidet fører til nye og bedre medisiner for norske pasienter, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Samtykke

Hun er svært glad for at industrien selv har tatt initiativ til å offentliggjøre verdioverføringene. I Norge må legene som offentliggjøres samtykke til at informasjonen om dem legges ut. Verdioverføringer til helsepersonell er derfor delt i to: individuell offentliggjøring av de som samtykker og en samlet post der verdiene til de som ikke har samtykket oppgis.

– Åpenhet er nøkkelen til å bygge forståelse og tillit om samarbeidet som foregår mellom industrien og helsepersonell. Vi i industrien setter stor pris på alle legene som har samtykket til offentliggjøringen, og som hjelper til med å skape en åpenhetskultur rundt samarbeidet, sier Bekkemellem.

30.juni 2016 offentliggjorde LMIs medlemsfirmaer, og selskaper med direktemedlemskap i EFPIA alle verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner første gang (for 2015). I dag offentliggjør vi altså for 2018.

Her finner du offentliggjøringene for 2018

Hva synes legene?

Professor Bjørn Tore Gjertsen er en av legene som samtykker til publisering og til LMITV forteller han hva hans samarbeid med legemiddelindustrien betyr, og hvorfor åpenhet er viktig:

For mer informasjon: Kontakt seniorrådgiver Lars Alnæs:
90195728 eller lars@lmi.no.

Mediekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Marie Svendsen Aase:
98896247 eller marie.svendsen@lmi.no.